СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Новини
  Партнери
  Річні звіти
  Про організацію
  Повідомлення ЗМІ
  Онлайн консультація
  Бібліотека
  В рамках проекту Синергія
  Ми на YouTube
  Гостьова книга
  Контактна інформація

08.12.2023

Ви 15320 відвідувач
на цій сторінці
Написати Web-майстеру
Web-майстер
Тимко В.А.
/Smash/


Про організацію

НЕПРИБУТКОВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Сіверський інститут регіональних досліджень – чернігівська міська громадська організація. Створена у 2000 р., статут зареєстровано розпорядженням чернігівського міськвиконкому № 340-р від 3 жовтня 2001 р.

Метою діяльності Інституту є:

 • сприяння проведенню незалежних комплексних наукових досліджень;
 • сприяння становленню громадянського суспільства, розвитку науки, освіти, мистецтва;
 • сприяння поширенню наукової інформації в українських та іноземних засобах масової інформації, насамперед в мережі Інтернет, пропаганді історико-культурної спадщини, задоволенні потреб громадськості в друкованій продукції;
 • сприяння наданню громадянам та юридичним особам інформаційної, юридичної та іншої підтримки.

Цілі та завдання діяльності організації (довгострокові та короткочасні):

 • сприяння проведенню незалежних наукових досліджень в галузях
 • гуманітарних та політичних наук, права, економіки, медицини, екології та інших, запровадженню їх в життя, розробці нових освітніх методик, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій;
 • сприяння проведенню науково-дослідних та експертних робіт з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними особами;
 • сприяння поліпшенню екологічної ситуації в області, медичному та екологічному моніторингу на території, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 • організація і проведення наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, лекторіїв за участю вітчизняних та іноземних фахівців;
 • сприяння підготовці наукових та науково-популярних праць, літературних творів, науково-методичних посібників, а також інших видів друкованої продукції;
 • сприяння заснуванню навчально-виховних закладів, наданню інформаційних, інноваційних, інвестиційних, комунікаційних, консультативних, маркетингових, посередницьких, представницьких, рекламних та інших послуг;
 • сприяння проведенню робіт з охорони пам'яток історії, культури і природи, розвитку, поновленню традиційних промислів та ремесел;
 • створення картотеки та архіву Народної живої історії Сіверщини, сайтів Інтернет, поширення інформації про регіон всіма доступними засобами;
 • сприяння виробленню інтелектуального продукту, продукції виробничо-технічного призначення, масового споживання, народних промислів;
 • сприяння організації прийому і обслуговуванню іноземних туристів в Україні (іноземний туризм), організації прийому і обслуговуванню вітчизняних туристів (внутрішній туризм), організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм), екскурсійній діяльності, організації масового оздоровчо-спортивного туризму.
 • участь у програмах міжнародного наукового обміну; інша діяльність, яка відповідає меті створення Інституту і не суперечить чинному законодавству.

Творчий потенціал організації:

Сіверський інститут створювавася науковими працівниками та має у своєму складі двох докторів наук та дев’ять кандидатів наук. Це найвищий за рівнем освіти рейтинг серед громадських організацій регіону.

Загальна чисельність організації – 13 осіб.

Керівник організації – Лепявко Сергій Анатолійович, доктор історичних наук

ЗАСНОВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

п/п
Прізвище, ім‘я, по-батьковіНауковий ступінь, вчене званняПосада
1. Бойко Володимир Миколайович кандидат історичних наук Директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
2. Брехуненко Віктор Анатолійович доктор історичних наук Завідувач відділу теорії джерелознавства Інституту археографії НАН України
3. Веремейчик Олена Михайлівна кандидат історичних наук, доцент докторант Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
4. Горошко Юрій Васильович кандидат технічних наук, доцент Доцент кафедри інформатики Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
5. Гринь Дмитро Костянтинович кандидат історичних наук, доцент Заступник декана історичного факультету з наукової роботи, доцент кафедри історії слов’ян Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
6. Ігнатенко Ігор Михайлович ... Незалежний експерт
7. Кухарук Олександр Васильович кандидат історичних наук, доцент Декан економічного факультету Чернігівського державного інститут права, соціальних технологій і праці
8. Леп’явко Сергій Анатолійович доктор історичних наук, професор Завідувач кафедри історії слов’ян Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
9. Марцинкевич Олександр Олександрович кандидат медичних наук Завідувач неврологічним відділення Чернігівської обласної лікарні
10. Паперний Юрій Володимирович ... Редактор журналу «Чернігівський монітор»
11. Тарасенко Олександр Федорович кандидат історичних наук Доцент кафедри історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
12. Ткаченко Володимир Володимирович кандидат історичних наук, доцент Доцент кафедри загальної історії Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
13. Ткаченко Еліна Олексіївна ... Приватний підприємець

Здійснені проекти:
1. Проект «Розробка і сприяння впровадженню статутів територіальних громад в Чернігівській області» листопад 2002 р. – травень 2003 р. Було здійснено за підтримки міжнародного фонду «Відродження». Метою проекту була розробка типового статуту територіальної громади Чернігівщини, пропаганда уставного права в ЗМІ, серед громадян для стимулювання прийняття статутів. В його рамках створено два варіанти проектів статутів – на прикладі міста Чернігова та селища Короп, web-сайт, проведено – семінар-тренінг в Коропі „Проблема прийняття статутів територіальних громад міст області” для сільських та селищних голів, Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми впровадження статуту територіальної громади міста Чернігова” за участю голів міст та українських вчених, що проходила 28-29 березня 2003 року, громадські слухання, презентація результатів роботи, підготовлено до друку та надруковано збірник „Місцеве самоврядування та статутне право в Україні”.
2. Міжнародна наукова конференція „Україна – Росія: діалог історіографій”, організаторами якого виступили Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Едмонтон), Східноукраїнський дослідний інститут (Філадельфія), Інститут європейських досліджень НАНУ, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Сіверський інститут регіональних досліджень. Метою конференції стало висвітлення стану справ у пострадянській історіографії. Захід проходив 22 – 25 серпня 2002 року.
3. Археологічні розкопки в Чигирині – 2004 р.
4. Костомарівські читання – всеукраїнський науковий семінар, що регулярно проводився протягом 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 років.
5. Серія „круглих столів”, проведених за участю відомих українських вчених – С.Білоконя, Н. Яковенко, В. Ульяновського, В. Кучера, А. Пінчука, В. Верстюка, Ю. Мицика, С.Кульчицького, Д. Мейса, Р.Сербина та ін. Вони дозволили ознайомити місцеву громадськість з новими підходами до осмислення резонансних подій минулого та стимулювали дискусії в регіоні.
6. «Круглий стіл» «Інтелігенція Чернігівщини – за чесні вибори, за демократичне майбутнє» – 20 грудня 2004 р.
7. Соціологічні опитування мешканців Чернігова та області – 2005, 2006 рр. з виборчої таматики.
8. Серія «круглих столів» - травень 2005, 2006 років «Реалізація в Чернігівській області державної політики європейської інтеграції».


З питаннями звертатися: siver.admin(at)gmail(dot)com

Новини Назад Вгору Вперед