СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Новини
  Партнери
  Річні звіти
  Про організацію
  Повідомлення ЗМІ
  Онлайн консультація
  Бібліотека
  В рамках проекту Синергія
  Ми на YouTube
  Гостьова книга
  Контактна інформація

22.02.2024

Ви 663032 відвідувач
на цій сторінці
Написати Web-майстеру
Web-майстер
Тимко В.А.
/Smash/
Реклама


Бібліотека

Скачати у форматі pdfІнфографіка про про послуги, що доступні в 23 захисних спорудах цивільного захисту населення м. Прилук, та умови перебування в спорудах. Ця інфографіка видана завдяки підтримці програми «Український фонд швидкого реагування», що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю громадської організації «Сіверський інститут регіональних досліджень» і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.

Флаєр про про послуги, що доступні в 23 захисних спорудах цивільного захисту населення м. Прилук, та умови перебування в спорудах. Це флаєр виданий завдяки підтримці програми «Український фонд швидкого реагування», що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю громадської організації «Сіверський інститут регіональних досліджень» і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.

Застосування процедури стратегічної екологічної оцінки до проєктів місцевих стратегій розвитку. На що треба звернути увагу (видання друге, травень 2023). Інфографіка підготовлена в рамках проєкту «Розробка та сприяння запровадженню політики охорони навколишнього середовища Линовицької громади», реалізованого Сіверським інститутом регіональних досліджень за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та European Union in Ukraine в рамках грантового компоненту проєкту EU4USociety. Видання відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2022. Вип. 9. 192 с.
      ISSN 2409-2037

     У збірнику вміщено матеріали теоретичного та прикладного характеру, що висвітлюють низку питань з історії, сучасного розвитку адміністративно-територіального устрою, системи органів державного управління та місцевого самоврядування. Видання призначене для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, українським та світовим досвідом функціонування державної служби, органів місцевого самоврядування та перспективами розвитку територіальних громад, населених пунктів. Публікуються (після внутрішнього та зовнішнього рецензування) статті, що містять нові теоретичні та практичні здобутки у галузі історії, права та державного управління.
     Застосування процедури стратегічної екологічної оцінки до проєктів місцевих стратегій розвитку. На що треба звернути увагу (2021). Інфографіка підготовлена в рамках проєкту «Розробка та сприяння запровадженню політики охорони навколишнього середовища Линовицької громади», реалізованого Сіверським інститутом регіональних досліджень за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та European Union in Ukraine в рамках грантового компоненту проєкту EU4USociety. Видання відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.Європейські інструменти для розвитку малого та середнього бізнесу.Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць / ред. кол. Владислав Верстюк (голова), Степан Віднянський, Руслан Пиріг, Ірина Матяш, Дмитро Вєдєнєєв, Володимир Бойко, Дмитро Казіміров.-Черніг: Сіверський інститут післядипломної освіти, 2018.-384 с.
      ISBN 978-617-7062-24-9

     У виданні представлені матеріали, присвячені 100-літтю встановлення міждержавних відно-син між Україною з Німеччиною, їх розвитку у військовому, політичному, економічному та куль-турному аспектах. Висвітлюються перші кроки України на міжнародній арені, зокрема, укладан-ня Брестського миру, здобутки молодої української дипломатії, діяльність місій іноземних дер-жав в Україні, біографії окремих діячів дипломатичних та консульських представництв. В цьому контексті представлені окремі аспекти історії становлення білоруської державності, відносин України з Австро-Угорською та Османською імперіями. В останньому розділі книги порушуються деякі інші питання українсько-німецьких відносин протягом століття, що минуло.
     


Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. Вип. 5. 218 с.
      ISSN 2409-2037

     У збірнику вміщено матеріали теоретичного та прикладного характеру, що висвітлюють низку питань з історії, сучасного розвитку адміністративно-територіального устрою, системи органів державного управління та місцевого самоврядування. Видання призначене для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, українським та світовим досвідом функціонування державної служби, органів місцевого самоврядування та перспективами розвитку територіальних громад, населених пунктів. Публікуються (після внутрішнього та зовнішнього рецензування) статті, що містять нові теоретичні та практичні здобутки у галузі історії, права та державного управління.
     


Реалізація вимог щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм) / Т. Васильківська, Ю. Кабаков, М. Козловська, О. Остапенко, О. Правдива, М. Селінний, Т. Тимошенко, Л.Чабак / Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 128 с.
      ISBN 978-617-7062-21-8

     Видання призначене для фахівців у сфері технічного регулювання, а також суб’єктів підприємницької діяльності – представників аграрного сектору, харчової промисловості, туризму, громадських активістів, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться питаннями запровадження в Україні правил та механізмів технічного регулювання за вимогами поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (в тому числі вимог щодо безпечності продукції).
     


Бойко В. Українські голови в Баварії: як працює самоврядування / В. Бойко; ред. Д. Казіміров; Чернігівський центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – 52 с. ISBN 978-617-7062-18-8

    У виданні йдеться про подорож міських та селищних голів з Чернігівської області до міста Кемптен. Висвітлюється організація низки ключових напрямів діяльності органів місцевого самоврядування: благоустрою, будівництва, во-допостачання та водовідведення, збереження та використання історико-куль-турної спадщини, збору та утилізації сміття, використання відновлювальних джерел енергії, роботи місцевої влади з молоддю.
      Публікація зорієнтована на широку аудиторію, але насамперед – на праців-ників органів місцевого самоврядування.


Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: матеріали для самопідготовки / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Бойко В.М., Підгайний П.М., Коваленко Н.В.– Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – 246 с. ISBN 978-617-7062-16-4

      У збірнику висвітлено конституційно-правові засади місцевого самоврядування та ряд організаційцно-практичних питань, зокрема: матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування, організація діловодства, антикорупційне законодавство, застосування інформаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування тощо.
      Збірник призначений для сільських, селищних, міських голів, депутатів та працівників відповідних місцевих рад, слухачів системи підвищення кваліфікації посадовців місцевих органів влади та всіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.


Чим мене приваблює державна служба: збірник есе / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; Ред. кол.: В.М. Бойко (головн. ред.) [та ін.]. – Чернігів: ЦППК, 2015. – 28 c. ISBN 978-617-7062-14-0

      Видання містить есе студентів випускних курсів вищих навчальних закладів Чернігівської області, які впродовж 2012 – 2015 рр. проходили навчання та стажування за програмою тематичного короткотермінового семінару «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи». Студенти розмірковують про сучасний стан системи влади в Україні та висловлюють власне бачення роботи державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування як своєї потенційної професії.
      Редакція залишає за собою право на літературне редагування матеріалів та внесення незначних правок.


Домме Є.В. Варва – європейське містечко / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол.: В.М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – 48 с. ISBN 978-617-7062-17-1

      «Варва – європейське містечко» належить до серії видань, присвячених розгляду минулого міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію з точки зору їх європейської ідентичності. Йдеться про краєзнавчий нарис, де висвітлюються основні історичні, соціально-культурні віхи та сучасний розвиток Варви з огляду на європейський контекст.


Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам'яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 278 с. ISSN 2409-2037

      У збірнику вміщено матеріали теоретичного та прикладного характеру, що висвітлюють низку питань з історії, сучасного розвитку адміністративно-територіального устрою, системи органів державного управління та місцевого самоврядування.
      Видання призначене для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, українським та світовим досвідом функціонування державної служби, органів місцевого самоврядування та перспективами розвитку територіальних громад, населених пунктів.
      Публікуються (після внутрішнього та зовнішнього рецензування) статті, що містять нові теоретичні та практичні здобутки у галузі історії, права та державного управління.Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського та Миколаївського регіонів / В.М. Бойко, Д.М. Дибченко, Р.М. Олексенко, М.М. Селінний, Г.І. Сич / Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 116 с. ISBN 978-617-7062-13-3

     В дослідженні висвітлено основні питання сільського господарства та розвитку сільських територій в контексті існуючої ситуації та очікуваного впливу від Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Розкрито можливості та загрози, очікувані вигоди, які отримають українські аграрії після введення в дію положень зазначеної Угоди. Звернуто увагу і на торгівлю сільськогосподарськими товарами в рамках зони вільної торгівлі.
     Видання призначене для фахівців у сфері агропромислового розвитку, виробників та переробників продукції агропромислового сектору, громадських активістів, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться питаннями впливу європейської інтеграції України на перспективи розвитку її сільського господарства.


Бойко В., Казіміров Д., Леп’явко С. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія
/ В. Бойко, Д. Казіміров, С. Леп’явко / Сіверський центр післядипломної освіти, Сіверський інститут регіональних дослід- жень, Український інститут національної пам’яті. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 192 с. ISBN 978-617-7062-12-6

     Видання презентує майже тисячолітній період історії владних інституцій на Чернігово-Сіверщині. Вміщені в альбомі карти, атрибути влади, документи, біографії та інші матеріали у послідовній формі висвітлюють структу- ру адміністративно-територіальних одиниць, процес становлення органів державної влади та місцевого самовря- дування.
     Фотоальбом призначений для працівників органів державної влади, посадових осіб органів місцевого самовря- дування, викладачів, студентів та широкого кола читачів.


Мужикова Н.М. Особливості реалізації законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію» [Текст] / Н.М. Мужикова; Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 60 с.

      В роботі розглянуто загальне значення інформації в житті людини, дана характеристика нормативного регулювання інформаційної сфери. Значну увагу приділено загальній характеристиці Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також особливостям реалізації окремих норм нового інформаційного законодавства.
Розраховано на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, інших осіб, що цікавляться питаннями інформаційно-правового регулювання публічної сфери.


Современные тенденции развития профессионализма публичных служащих: международный опыт: сборник научных статей и докладов XXVI ежегодной конференции ENTO, Луганск, 1-2 октября 2013 / Европейская сеть организаций по подготовке членов местных и региональных органов власти (ENTO); Луганский центр последипломного образования; Общественная организация «Центр образовательных услуг»; Под. ред.: Б. Бакоты, Г. Чунихина. – Луганск – Чернигов: Сиверський центр пислядыпломнои освиты, 2013. – 184 с.

      Сборник содержит материалы XXVI ежегодной конференции ENTO «Современные тенденции развития профессионализма публичных служащих: международный опыт». Материалы публикуются в авторской редакции. Издание предназначено для работников органов государственной службы и местного самоуправления, преподавателей и слушателей.


Мужикова Н.М. Органи виконавчої влади в Україні: правовий статус / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол.: В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 100 с.

      У книзі зроблена спроба проаналізувати нинішній правовий статус органів виконавчої влади України в цілому. Автор розглядає питання їх формування та функціонування з точки зору прав, обов’язків і відповідальності зазначених органів та відповідних посадових осіб, аналізуює основні проблеми що виникають, пропонує шляхи їх усунення. Книга призначається для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, слухачів закладів післядипломної освіти, всіх, хто цікавиться проблемами побудови та функціонуння системи державного управління в Україні.


Стратегічне планування як інструмент місцевого розвитку: матеріали міжнародного семінару./ — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. — 100 с.

     До збірки включено тези та доповіді учасників міжнародного семінару «Майбутнє Чернігова: чи можливе залучення інвестицій та приваблення підприємств, населення і туристів до Чернігова та Чернігівського регіону?». Головна увага приділялася запровадженню методу проектного управління, формуванню іміджу міста, залученню інвестицій, розвитку сфери туризму. Книга призначенa для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями забезпечення сталого розвитку територіальних громад.


Михайленко В. Короп – європейське містечко / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 77 с.

     «Короп – європейське містечко» належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Йдеться про краєзнавчий нарис, що висвітлює минуле і сьогодення Коропа, його європейські аспекти.


Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу (матеріали науково-практичної конференції) / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Український інститут національної пам’яті. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. — 122 с.

     До збірки включено тези та доповіді учасників науково-практичної конференції «Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу», що проходила в Чернігові 5 червня 2013 року. Робота конференції концентрувалася за двома напрямами: історичному (насамперед, стосовно періоду Давньої Русі) та філософсько-культурологічному, що відображено в тематиці виступів учасників. Книга призначенa для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями християнізації Київської Русі та розвитку християнства на теренах України. Матеріали друкуються в авторській редакції українською та російською мовами з незначними коректорськими правками.


З історії адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини: тисячоліття владних інституцій в регіоні

      Експозиція з п’ятнадцяти плакатів, кожен з яких висвітлює процес становлення адміністративно-територіального поділу, органів влади, місцевого самоврядування Чернігово-Сіверщини на певному етапі української історії (Давня Русь, Литовсько-польська доба, Гетьманщина, Російська імперія, період національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр., СРСР, сучасна Україна).
      На плакатах розміщені карти, схеми управлінських структур, зображення адміністративних споруд, атрибутів влади, історичні нариси, портрети, біографії державних та громадських діячів, pісторичні документи. Інформаційне наповнення підготовлене на основі матеріалів з архівосховищ, бібліотек та музеїв Чернігова, Ніжина, інших міст області, Києва та приватних колекцій.
      Експозиція стане в нагоді державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією Чернігово-Сіверщини.

1. Вступний плакат

2. Князівства Чернігово-Сіверщини (XI – XIII ст.)

3. Управління Чернігово-Сіверщиною за Литовсько-Польської доби (середина XIV – cередина XVII ст.)

4. Полковий устрій Чернігово-Сіверщини (друга половина XVII – XVIII ст.)

5. Сотенний устрій Чернігово-Сіверщини (1648 – 1782 рр.)

6. Міське самоврядування Чернігово-Сіверщини (XVII – XVIII ст.)

7. Система управління Чернігівською губернією (1802 – 1917 рр.)

8. Земські установи Чернігівської губернії (1864 – 1917 рр.)

9. Міські думи Чернігівської губернії (1785 – 1917 рр.)

10. Органи влади Чернігово-Сіверщини (1917 – 1918 рр.)

11. Радянсько-партійні владні структури на Чернігово-Сіверщини (1919 – 1941 рр.)

12. Система влади Чернігівської області (1943 – 1990 рр.)

13. Структура органів державної влади та місцевого самоврядування Чернігівщини (1990 – 1996 рр.)

14. Органи виконавчої влади в Чернігівській області ( з 1996 р.)

15. Місцеве самоврядування Чернігівської області (з 1996.)


Український з’їзд у Чернігові (8–10 червня 1917 р.): матеріали та коментарі /Упор.: В.М. Бойко, Р.Б. Воробей, Т.П. Демченко. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. – 98 с.

     Дане видання – це збірник матеріалів першого й єдиного українського губернського з’їзду в Чернігові: виступи та доповіді учасників, дискусії, резолюції зібрання. Воно присвячене подіям Української революції 1917 – 1921 рр. на Чернігівщині. Текст відтворено за фотокопією брошури 1917 р., забезпечено відповідними коментарями й іменним покажчиком.      Призначається для службовців органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, вчителів та інших категорій читачів.


Російський вплив в Україні в 1991–2011 рр.: матеріали презентації монографії Віктора Мироненка (Чернігів, 23 серпня 2012 р.) / Сіверський центр післядипломної освіти; Центр українських досліджень Інституту Європи РАН; Сіверський інститут регіональних досліджень / За ред. В.М. Бойка. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. — 28 с.

     До видання увійшли матеріали презентації монографії «Російський вплив в Україні в 1991–2011 роках», що відбулася 23 серпня 2012 р. в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій: виступ автора – керівника Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, головного редактора журналу «Современная Европа», радника М.С.Горбачова – В.І. Мироненка щодо змісту дослідження та наступне обговорення. Книга призначена для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, дипломатів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями сучасних українсько-російських взаємин.
Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. — 222 с.

      До збірки включено тези та доповіді учасників науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі», яка відбулася в м. Чернігові 28 листопада 2012 року. Роботу конференції було спрямовано на роз’яснення серед громадськості низки питань адміністративної реформи та державного управління. В конференції взяли участь науковці та досвічені фахівці в галузях державного управління, місцевого самоврядування, історії владних інституцій.
      Книга призначенa для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, українським та світовим досвідом функціонування державної служби, адміністративно-територіального устрою України, оптимізацією системи органів місцевого самоврядування та перспективами розвитку територіальних громад населених пунктів.
      Матеріали друкуються в авторській редакції українською та російською мовами з незначними коректорськими правками.


Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. Самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с. , 2011. – 72 с.

     «Україна за двадцять років» – збірка матеріалів міжнародної веб-конференції, що відбулася 22 серпня 2011 р. Її учасники з України, Великобританії, Росії, Польщі та США намагалися дати відповідь на питання як в світі та в самій Україні сприймається незалежність нашої держави. Видання призначено для самостійної підготовки слухачів в рамках підвищення кваліфікації, для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної України.


Домоцький Б. Новгород-Сіверський – європейське місто / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : С. А. Лепявко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. – 72 с.

     «Новгород-Сіверський – європейське місто» належить до серії видань, присвячених огляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності.
     У виданні використано фото автора, старовинні фото XIX ст., а також матеріали сайту «Новгород-Сіверский історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"


Чумак Т.В., Шара Л.М. Козелець - місто європейське / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Ред. кол.: В.М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. - Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. - 56 с.

     «Козелецб - місто європейське» належить до серії видань, присвячених розгляду міст і містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності.
     У нарисі йдеться про основні аспекти історичного розвитку Козельця, його архітектурні пам'ятки та відомих уродженців в контексті загальноєвропейського розвитку.


Європейські традиції міського самоврядування в Україні / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Школа вищого корпусу державної служби; Упорядн.: В.М. Бойко. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. – 84 с.

     «У книзі зроблено спробу простежити розвиток інституції міського самоврядування від її появи на теренах України у XIV ст., у вигляді магдебурзького права, до початку ХХІ ст., її переплетіння з місцевими традиціями – від сходу до заходу, з півночі на південь. Спираючись на історко-правовий матеріал порушуються проблеми сьогодення: фінансування, взаємин з державною владою, кадрів та ін. В основі тексту – сценарій до документального фільму «Європейські традиції міського самоврядування в Україні: магістрат – дума – рада».
     Видання підготовлено в рамках державного контракту про підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції та розраховано на посадових осіб місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться минулим та сучасністю місцевого самоврядування в Україні


Бичков О. Ф., Гузоватий С. М. Семенівка – європейське місто / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. – 79 с.

     «Семенівка – європейське місто» належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Йдеться про краєзнавчий нарис, що висвітлює минуле Семенівки, її європейські аспекти.
     Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень «Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».


Пенський А.Г., Лавренчук П.Я. Остер – європейське місто / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. – 88 с.

     «Остер – європейське місто» належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Йдеться про краєзнавчий нарис, що висвітлює минуле Остра, його європейські аспекти.
     Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень «Розвиток регіонального Центру європейської інформації в м.Чернігів та його мережевої співпраці» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».


Бойко В.М., Пригоровський В. М. Сосниця – європейське місто / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : С.А. Лепявко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2010. – 64 с. - ISBN: 978-966-2482-36-2

«Сосниця – європейське місто» належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Авторами праць є науковці, історики та краєзнавці Чернігівщини.
Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень «Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжин – європейське місто : навч. зб. / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред.: В. М. Бойко, Л. А. Чабак, А. А. Гапієнко. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2010. – 72 с.

«Ніжин – європейське місто» належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Авторами праць є провідні науковці, історики Чернігівщини.
     У книзі висвітлюються основні історичні та соціально-культурні віхи розвитку тисячолітнього Ніжина як європейського міста. Вона адресована всім, хто любить і шанує свій рідний край. У виданні використані фото В. М. Кичка, М. А. Михайленка, Т. Д. Пінчук, а також архівні матеріали.
     Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень «Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Губський О. Ф. Короп – європейське місто : навч. зб. / Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2010. – 48 с.

«Короп – європейське місто» належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Йдеться про краєзнавчий нарис, що висвітлює минуле Коропа, його європейські аспекти.
     Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень «Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Леп’явко С. А. Чернігів – європейське місто : навч. зб. / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2010. – 56 с.

«Чернігів – європейське місто» належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Авторами праць є провідні науковці, історики Чернігівщини.
     В основу книги професора Сергія Леп’явка покладена коротка історія Чернігова, видана 2009 р. Нова праця доповнена матеріалами з історії архітектури та культури столиці Сіверщини, що є найкращими свідченнями причетності міста до європейського простору.
     Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень «Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Освітній пакет з актуальних питань європейської інтеграції: навч. зб. / Сіверський інститут регіональних досліджень; Упоряд.: В.М.Бойко, Н.В. Коваленко, Л.А.Чабак. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – 156 с.

До освітнього пакету увійшла низка матеріалів з питань європейської інтеграції як теоретичного так і суто прикладного характеру. Зокрема, у виданні міститься теоретична та аналітична інформація, корисні посилання на інтернет-ресурси з європейської тематики, методики щодо проведення інтерактивних вправ на закріплення матеріалу тощо.
Освітній пакет призначений для викладачів, студентів, слухачів, всіх, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції України.

Я думав, які теми були б цікаві…» Праці Григорія Кураса, спогади і матеріали про українського історика / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних п-в, установ і орг.; Упоряд.: В.М. Бойко, Т.П. Демченко, І.Я. Каганова – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – 80 с.

До видання увійшли праці історика Григорія Михайловича Кураса останніх років, спогади про нього та деякі матеріали. Збірка призначена для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, істориків, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями історичного краєзнавства, історією України і постатями українського культурного та наукового життя.

Європейський простір та Україна 24 березня 2009 року. Матеріали відеоконф. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М. Бойко, Л.А.Чабак. – Чернігів:Редакційно-видавничий центр «Сіверщина», 2009. – 48 с.

До видання увійшли матеріали відеоконференції «Європейський простір та Україна», в якій взяли участь науковці з Польщі, Росії, України та працівники органів влади Чернігівської області. Збірка призначена для державних службовців, посаждових осіб місцевого самоврядування, істориків, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями місця України у європейському просторі.

Державотворчий потенціал Української соборності (до 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки). Чернігів – Луганськ – Херсон – Івано-Франківськ – Кіровоград: Матеріали відеоконф. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М. Бойко. – Чернігів: Редакційно-видавничий центр «Сіверщина», 2009. – 78 с.

До видання увійшли матеріали відеоконференції «Державотворчий потенціал української соборності», в якій взяли участь науковці та працівники органів влади Чернігівської, Луганської, Херсонської, Івано-Франківської, Кіровоградської областей. Збірка призначена для державних службовців, посаждових осіб місцевого самоврядування, істориків, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку української державності.

Деякі питання сучасних україно-російських взаємин: матеріали «круглого столу» (Чернігів, 1 липня 2008 р.) / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; Центр українських досліджень Інституту Європи РАН; Сіверський інститут регіональних досліджень / За ред. В.М. Бойка. — Чернігів: Чернігівські обереги, 2008. — 68 с.

До видання увійшли матеріали «круглого столу» «Деякі питання сучасних українсько-російських взаємин», що відбувся 1 липня 2008 р. в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів: виступ керівника Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, головного редактора журналу «Современная Европа», радника Михайла Горбачова, кандидата історичних наук Віктора Мироненка, який ділиться своїми думками щодо україно-російських взаємин, та наступна дискусія. Книга призначенa для державних службовців, політологів, дипломатів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями сучасних українсько-російських стосунків.

Тренінг «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І НАТО»[Електронний ресурс] / Сіверський інститут регіональних досліджень. — Електрон. мультимедіа. — Чернігів, 2007. — 1 електрон. опт. диск (DVD-R). — Загол. з етикетки диска. — Мова: укр.


      Електронний навчально-методичний посібник з проведення дводенного тренінгу "Національна система безпеки України та НАТО", розроблений в рамках реалізації проекту «Залучення депутатів місцевих рад та керівників територіальних громад до навчання з євроатлантичної інтеграції шляхом проведення тренінгів» Сіверським інститутом регіональних досліджень (м. Чернігів) у Київській, Донецькій, Чернігівській, Кіровоградській областях за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" з листопада 2007 р. по травень 2008 р. Електронний ресурс за своїм змістовним наповненням дозволяє повністю відтворити однойменний тренінг. В ньому містяться навчально-методичні матеріали, поряд з авторськими розробками, розміщені популярні видання, енциклопедії, веб-сайти з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також доробки попередніх проектів, зокрема Асоціації керівників шкіл України, Інституту Костюшко (Польща), поруч з текстовими файлами в якості робочих матеріалів пропонуються відео сюжети, представлена низка ігор, а також бібліотека видань з питань євроатлантичної інтеграції.
      Електронний диск призначений для підвищення кваліфікації непідготовленої аудиторії, а також викладчів з метою полегшення проведення занять у місцевих органах влади, насамперед, самоврядування, а також в інших установах і закладах. Також диск може бути використаний під час навчання представників органів влади, навчання депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, резерву кадрів та інших цільових аудиторій.


Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М.С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р.) / Білоруський державний університет; За заг. ред. О.А. Яновського, В.М. Бойка. — Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. — 156 с.

Матеріали науково-історичних читань присвячені вивченню наукової та громадської спадщини видатного українського політика, державника, науковця М.С. Грушевського, інтерпретації його поглядів на сучасні суспільно-політичні події, зв’язків з Білоруссю в контексті впливу на формування українсько-білоруських відносин. Розраховано на істориків, політологів, дипломатів, а також студентів вищих навчальних закладів, хто вивчає проблеми політології, державотворення, міжнародних відносин.

Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини: Матеріали наук.-практ. конф. / За ред. С.А. Леп’явка, В.М. Бойка. – Ніжин: ТОВ “Ви¬давництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 180 с.

Книга вміщує матеріали науково-практичної конференції, яка проходила в Чернігові 4 жовтня 2007 р. Статті присвячені історії адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини, основних етапів його формування і змін: від князівства, воєводства, полків і губернії до радянської доби та періоду відновлення незалежності України. Видання розраховане на широке коло читачів: істориків, політологів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також студентів вищих навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, всіх тих, хто цікавиться питаннями історії утворення і функціонування регіональних адміністративно-територіальних одиниць.

Україна-Росія: діалог історіографій : Матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т. історії України НАН України, Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту (Едмонтон), Сіверський ін-т регіон. дослідж.; Редкол.: В. Ф. Верстюка (відп. ред.), В. М. Бойко (відп. секр.), С. А. Лепявко, С. М. Плохій. — Київ—Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2007. — 256 с. — Бібліогр. в підстрокових прим.

У книзі вміщено матеріали міжнародної наукової конференції «Україна — Росія: діалог історіографій», що проходила у Чернігові 22—25 серпня 2002 р. за участю істориків з Канади, США, Росії та України. Зроблена спроба проаналізувати деякі аспекти розвитку української та російської історіографій в умовах, що склалися після розпаду СРСР, виявити їх національні особливості, тенденції, фактори, що їх обумовлюють, а також спільні проблеми. Видання призначено для істориків, політологів, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та Росії.

Мужикова Н.М., Пузирний В.Ф., Семиног Л.А. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: Навч. посібник / Сіверський інститут регіональних досліджень. — Чернігів: Деснянська правда, 2007. — 169 с.

В навчальному посібнику висвітлено основні питання адаптації права України до права Європейського Союзу, механізм її забезпечення. Зроблено спробу розкрити її аспекти стосовно пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та інших напрямів соціальної політики. Представлено огляд сфер адаптації трудового законодавтва України до європейських стандартів. Для створення цілісного уявлення про сутність соціальної політики та трудового законодавства України розроблено розділ, що містить їх загальну характеристику. Окремі параграфи присвячено основним моделям та стандартам європейського соціального захисту, загальній характеристиці трудового права в Європейському Союзі. Поруч з теоретичним матеріалом пропонується варіанти проведення ділових ігор з тематики видання. Книга розрахована на викладачів-тренерів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які опікуються соціальною сферою, всіх, хто цікавиться зазначеними питаннями під час своєї наукової, навчальної або професійної діяльності.

Щоденник Андрія та Федора Кирнецьких, священників Свято-Миколаївської церкви с. Ховзовки Глухівського повіту Новгород-Сіверського намісництва (грудень 1787 - жовтень 1788 рр.) / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського, Сіверський інститут регіональних досліджень. Упор. та вступна стаття І. Ситого. - Чернігів: Сіверянська думка, 2006. - 100 с.

У виданні вперше публікується текст унікальної пам'ятки української рукописної спадщини - щоденник ховзовських священників 1787-1788 рр. Він знайомить нас із побутом та звичаями парафіяльного духовенства, пересічних українців другої пол. XVIII ст. На його сторінках ми знаходимо рядки, присвячені видатному суспільному та релігійному діячу, ідеологу Коліївщини Мельхиседеку Значко-Яворському, першим спробам культивування в Україні картоплі, описам таких визначних подій у житті кожної людини, як народження дитини, шлюб, смерть і пов'язаних з ними церковних та народних обрядів тощо.
Для істориків, археографів та всіх, хто цікавиться історією України.

МАЗЕПИНА КНИГА

У виданні вперше публікується текст унікальної пам’ятки української рукописної спадщини – Мазепиної книги 1726 р., яка містить у собі описи Батурина, Любеча та 72 сіл, хуторів, слобід, частина з яких належала І. Мазепі. Для істориків, археографів та всіх, хто цікавиться історією України.

Бойко В.М., Демченко Т.П., Оніщенко О.В. 1917 рік на Чернігівщині: історико-краєзнавчий нарис. – Чернігів: Сіверянська думка, 2003. – 126 с.

У нарисах зроблено спробу на основі документів висвітлити один з головних історичних етапів державного будівництва, а саме – події 1917 р. на Чернігівщині. Особливу увагу приділено реформуванню політичної системи в умовах революції, реакції на події органів влади та місцевого самоврядування, розвиткові українського руху в регіоні. Видання розраховано на викладачів, аспірантів, студентів-істориків, а також на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування та статутне право в Україні: збірка матеріалів. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2003. – 194 с.

У збірці вміщено матеріали, що узагальнюють результати реалізації проекту «Розробка та сприяння запровадженню статутів територіальних громад в Чернігівській області», який здійснював Сіверський інститут за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”. У статтях аналізують різні аспекти, пов‘язані з ухваленням статутів територіальних громад, розглядаються історичні традиції місцевого самоврядування в Україні, запровадження Магдебургії. У книзі також вміщено проекти статутів територіальних громад, практичні рекомендації стосовно їх ухвалення та нормативні акти, на підставі яких здійснюється реєстрація статутів. Видання розраховано на працівників органів місцевого самоврядування та органів державної влади, представників громадських організацій, всіх, хто цікавиться проблемами становлення в Україні місцевого самоврядування

Микола Іванович Костомаров (1817-1885). Матеріали до бібліографії. Упорядники ОТ Гончар, Г.В. Пасещенко / Відп. ред. Ю.А. Пінчук; вступ, ст. Ю.А. Пінчука. Запоріжжя-Чернігів: Сіверянська думка, 2002. 124 с; порт.

Покажчик знайомить читача з творами видатного історика і письменника Миколи Івановича Костомарова (1817-1885). Подаються бібліографічні відомості творів М.І.Костомарова, у т.ч. історичні, літературні та публіцистичні, рецензії, археографічні публікації та ін. У вступній статті висвітлено основні етапи життєвого шляху, наукової та громадської діяльності М.І.Костомарова. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

З питаннями звертатися: siver.admin(at)gmail(dot)com

Новини Назад Вгору Вперед